Zuclopenthixol thuộc nhóm thuốc rối loạn tâm thần, nằm trong họ các dẫn xuất thioxanthenes - một họ có cấu trúc tương tự như họ phenothiazin. Cơ chế hoạt động của nó là ngăn chặn các thụ thể dopamine trong não. Nó được sử dụng như một phương pháp điều trị tâm thần phân liệt cấp tính - tức…
Đọc thêm...