Liều lượng chính xác của vitamin D ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn là rất quan trọng, vì cả sự thiếu hụt và dư thừa đều có thể phá vỡ hoạt động bình thường của cơ thể. Việc bổ sung vitamin D khác nhau giữa trẻ em, người lớn và phụ nữ mang thai, cũng như ở những người có nguy cơ thiếu hụt, bao gồm…
Đọc thêm...