Mũi tên Quyết Tâm (1-5-9) trong biểu đồ ngày sinh

Thần số học thật diệu kỳ phải không các bạn. Nếu như các bạn đã từng tìm hiểu về con số chủ đạo cũng như đã tìm hiểu về ý nghĩa các con số trong biểu đồ ngày sinh thì quả thật thấy thần số học rất chính xác và giúp chúng ta nhận ra chính mình, để từ đó thay đổi, khắc phục những những nhược điểm, để đồi chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa các mũi tên cá tính để đào sâu hơn nữa bộ môn khoa học này nhé. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về mũi tên quyết tâm 1-5-9 thông qua video của Lê Đỗ Quỳnh Hương nhé.

Để lại một bình luận