Cách cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

0 352

Bạn có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt các ứng dụng trên điện thoại Android Mobile chưa có sẵn chính thức trong Cửa hàng Google Play, kể cả các ứng dụng chưa được Google chấp thuận.

Nhà phát triển ứng dụng Android sẽ cung cấp ứng dụng dưới dạng tệp .apk – hãy nghĩ đây là trình cài đặt .exe đi kèm với phần mềm Windows hoặc tệp .dmg của Mac – và bạn chỉ cần mở tệp đó trong Điện thoại Android của mình để cài đặt ứng dụng .

Tuy nhiên, có một thay đổi mà bạn cần thực hiện đối với điện thoại Android trước khi cài đặt trực tiếp các tệp .apk.

Mở ứng dụng Cài đặt điện thoại của bạn, nhấn Ứng dụng và Thông báo> Nâng cao> Truy cập ứng dụng đặc biệt> Cài đặt ứng dụng không xác định và tại đây chọn ứng dụng (như trình duyệt web Chrome hoặc ứng dụng Gmail) mà bạn đang sử dụng tải xuống tệp APK.

Nhấn vào tên ứng dụng và kiểm tra tùy chọn Cho phép từ nguồn này để cho phép điện thoại của bạn cài đặt các tệp apk tải xuống từ ứng dụng này.

Bây giờ hãy mở lại tệp APK và làm theo lời nhắc trên màn hình để cài đặt ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Để lại một bình luận