Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về lượng nước bạn nên uống mỗi ngày.

Các cơ quan y tế thường khuyến nghị tám ly 8 ounce, tương đương với khoảng 2 lít, hoặc nửa gallon. Đây được gọi là quy tắc 8 × 8 và rất dễ nhớ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe tin rằng bạn cần phải uống nước liên tục trong ngày, ngay cả khi không khát.

Như với hầu hết mọi thứ, điều này phụ thuộc vào từng cá nhân. Nhiều yếu tố (cả bên trong và bên ngoài) cuối cùng ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của bạn.

Bài viết này xem xét một số nghiên cứu về lượng nước để tách biệt thực tế khỏi hư cấu và giải thích cách dễ dàng điều chỉnh lượng nước uống vào nhu cầu cá nhân của bạn.

Lượng nước vào có ảnh hưởng đến mức năng lượng và chức năng não không?

Nhiều người khẳng định rằng nếu bạn không đủ nước trong suốt cả ngày, mức năng lượng và chức năng não của bạn sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng.Và có rất nhiều nghiên cứu để hỗ trợ điều này.